Zavádzame IKT do bežného vyučovacieho procesu

21.03.2010 19:53

V školskom roku 2009/2010 vytvorili garanti pre jednotlivé predmety množstvo didaktických materiálov k vyučovaniu modernými metódami. Využívajú vo vyučovacom procese IKT, učia sa pracovať s novou technikou, ktorú škola zakúpila z financií získaných týmto projektom. Fotografie dokumentujú školenie pre prácu s e-beam tabuľou.