Kontakt:

Stredná odborná škola drevárska

1642

023 02 Krásno nad Kysucou

 

Tel.: 041 4385 337

Fax: 041 4385 336

email: zssdkrasno@stonline.sk

www.sosdkrasno.edupage.org