Pilotovanie predmetov

21.03.2010 20:05

Didaktické materiály, prezentácie, názorné učebné pomôcky, nové formy a metódy práce so žiakmi....všetko učitelia zavádzajú do praxe. Vychytávajú chybičky, skúšajú stále niečo nové, aby čo najlepšie priblížili učivo žiakom.