Cesty k povolaniu

29.10.2010 10:52

 

Dňa 20.októbra 2010 sa Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou  zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cesty k povolaniu v Mestskom kultúrnom a športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste  

Bol určený žiakom, rodičom, výchovným poradcom a pedagógom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc. Návštevníci sa v stánku našej školy mohli dozvedieť o ponuke študijných odborov , ktoré ponúka škola v budúcom školskom roku, ako aj o vybavenosti školy. S tým súvisí prebiehajúci projekt Premena tradičnej školy na modernú, do ktorého je zapojená aj SOŠ drevárska v Krásne nad Kysucou. V rámci projektu bola zriadená na škole multimediálna učebňa, v ktorej prebieha výučba pomocou moderných vyučovacích metód a za využitia IKT.