XVIII. ročníkpredajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2010

04.05.2010 18:10

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila XVIII. ročníka predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2010, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22.  - 24. apríla  2010. 

     Škola mala na pridelenej ploche k dispozícii stánok, ktorý prezentoval tínedžerskú  izbu, aranžovanú v čierno-bielej kombinácii. Všetky výrobky v nej vyrobili  žiaci. Súčasťou boli aj čierno-biele fotografie s témou les, ktoré si taktiež zhotovili sami. Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi a s našimi žiakmi.

    V našom výstavnom stánku sme prezentovali aj zapojenie školy do projektu Premeny tradičnej školy na modernú. Oboznamovali sme návštevníkov s inovatívnymi výučbovými postupmi a zavedením IKT , ktoré sa

skutočnilo aj vďaka tomuto projektu.