Študijná cesta za účelom zdieľania know-how v oblasti obsahovej reformy

01.01.2010 20:02

Dňa 24.marca 2010 sme sa zúčastnili jednodňovej študijnej cesty za účelom zdieľania know-how v oblasti obsahovej reformy v našej družobnej škole Zespol Szkol Budowlano-Drzewnych Im. Armii Krajowej . Navzájom sme si s tamojšími vyučujúcimi vymenili skúsenosti z reformy vzdelávania na stredných školách.