Konferencia Učíme pre život

21.03.2010 19:27

Ponúknuť vyše dvom stovkám učiteľov základných a stredných škôl nové metódy vyučovania rôznych predmetov bolo cieľom trojdňovej konferencie Učíme pre život 2010, ktorá sa konala v priestoroch Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste v dňoch 19. - 21. marca 2010. Zúčastnil sa jej aj náš projektový tím.

Riaditeľ konferencie Peter Halák pre TASR uviedol, že program začínal prednáškou Ako pripraviť žiakov na život a nie o život. Naše školy sú veľmi orientované na faktografiu. A to sú v podstate pre žiakov nepodstatné vedomosti. Keď si uvedomíme, že učitelia musia pripraviť súčasných žiakov na život v období 2026 až 2069, lebo v tom čase budú v aktívnom veku, tak je naozaj ťažké povedať, čo budú o 30 40 rokov potrebovať. A je zhoda, že to budú schopnosti spolupracovať s kolegami, vedieť riešiť základné problémy a zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov, skonštatoval Halák.

Podľa autora prednášky Ako učiť, aby škola pripravila žiakov na život a nie o život Vladimíra Burjana pripravuje škola v istom zmysle žiakov o všeličo. Mnohé školy alebo učitelia pripravia veľa žiakov o zvedavosť, o tvorivosť, o iniciatívu. O sebavedomie, lebo niektorí žiaci sa potom v škole cítia ako menejcenní, keď majú problémy. Namiesto toho, aby ich pripravila na všeličo, čo ich v živote čaká. No a ja v prednáške hovorím odporúčanie školám, čo by mali dať do osnov, aby škola pripravovala žiakov na život, zdôraznil Burjan.