Burzy stredných škôl 2010/2011

29.10.2010 10:35

 

Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti 2010 v dňoch 26. - 27. októbra 2010. Bol určený žiakom, rodičom, výchovným poradcom a pedagógom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.

     Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Svoju zručnosť predvádzali žiaci z odboru stolár a maliar. Študenti technológie ochrany a tvorby životného prostredia praktickými ukážkami predviedli stupeň znečistenia vody. Vystavená bola časť spálne s toaletným stolíkom v prírodných farbách dreva a zaujímavou konštrukciou postele. O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu na Kysuciach, kde žiaci základných škôl môžu sa naučiť zručnostiam v práci s drevom. Môžeme povedať, že škola ponúka žiakom široké spektrum odborov s rôznym zameraním.

    Tí,ktorí sa pri propagačnom stánku zastavili, sa mohli dozvedeť aj o zapojení školy do projektu Premena tradičnej školy za modernú, ktorý práve prebieha v Strednej odbornej škole drevárskej.Ide o projekt s názvom :
Rozvoj vzdelávacieho procesu s dôrazom na kľúčové kompetencie a  inovácie vo vzdelávacích metódach