Archív článkov

Vytvorenie nových a inovovaných didaktických materiálov

29.10.2010 11:02

Cesty k povolaniu

29.10.2010 10:52
  Dňa 20.októbra 2010 sa Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou  zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cesty k povolaniu v Mestskom kultúrnom a športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste   Bol určený žiakom, rodičom, výchovným poradcom...

Burzy stredných škôl 2010/2011

29.10.2010 10:35
  Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti 2010 v dňoch 26. - 27. októbra 2010. Bol určený žiakom, rodičom, výchovným poradcom a pedagógom, ktorí sa rozhodujú kam po...

XVIII. ročníkpredajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2010

04.05.2010 18:10
Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila XVIII. ročníka predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2010, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22.  - 24. apríla  2010. ...

Pilotovanie predmetov

21.03.2010 20:05
Didaktické materiály, prezentácie, názorné učebné pomôcky, nové formy a metódy práce so žiakmi....všetko učitelia zavádzajú do praxe. Vychytávajú chybičky, skúšajú stále niečo nové, aby čo najlepšie priblížili učivo žiakom.          

Zavádzame IKT do bežného vyučovacieho procesu

21.03.2010 19:53
V školskom roku 2009/2010 vytvorili garanti pre jednotlivé predmety množstvo didaktických materiálov k vyučovaniu modernými metódami. Využívajú vo vyučovacom procese IKT, učia sa pracovať s novou technikou, ktorú škola zakúpila z financií získaných týmto projektom. Fotografie dokumentujú školenie...

Konferencia Učíme pre život

21.03.2010 19:27
Ponúknuť vyše dvom stovkám učiteľov základných a stredných škôl nové metódy vyučovania rôznych predmetov bolo cieľom trojdňovej konferencie Učíme pre život 2010, ktorá sa konala v priestoroch Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste v dňoch 19. - 21. marca 2010. Zúčastnil sa jej aj náš projektový...

Študijná cesta za účelom zdieľania know-how v oblasti obsahovej reformy

01.01.2010 20:02
Dňa 24.marca 2010 sme sa zúčastnili jednodňovej študijnej cesty za účelom zdieľania know-how v oblasti obsahovej reformy v našej družobnej škole Zespol Szkol Budowlano-Drzewnych Im. Armii Krajowej . Navzájom sme si s tamojšími vyučujúcimi vymenili skúsenosti z reformy vzdelávania na stredných...
Záznamy: 1 - 8 zo 8